Cele statutowe


Cele statutowe
  • działania na rzecz odnowy i rozwoju terenów wiejskich, w szczególności wsi Stanowice,

  • integrowanie społeczności lokalnej,

  • kształtowanie postaw obywatelskich,

  • wspomaganie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,

  • promowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska ,

  • wspieranie rozwoju gospodarczego.